Home Πόροι

Πόροι

Πόροι του σωματείου (άρθρο 5ο του Καταστατικού) είναι:
α) το εφάπαξ καταβαλλόμενο δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ορίζεται στο μισό της ετήσιας συνδρομής.
β) η ετήσια συνδρομή των τακτικών ή αρωγών μελών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., με ισχύ από το αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος. Στην πρώτη εφαρμογή η ετήσια αυτή συνδρομή  ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ, για τα τακτικά και αρωγά μέλη.
Το Δ.Σ. του σωματείου, με απόφασή του, είναι δυνατό να εξαιρέσει της καταβολής  συνδρομής τακτικά μέλη που αποδεδειγμένα αδυνατούν να την καταβάλουν, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Είναι δυνατό αρωγά μέλη, ύστερα από  επιθυμία τους να καταβάλλουν αυξημένη συνδρομή.
γ) οι δωρεές που γίνονται για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.
δ) Οι κληρονομιές και κληροδοσίες που γίνονται προς το σωματείο και τα εξ αυτών έσοδα, είτε αναφέρονται σε κινητά είτε σε ακίνητα.
ε) Τα έσοδα εκ λαχειοφόρων αγορών, εορτών, διαθέσεως εκδόσεων, χορών, κλπ..
στ) Κάθε άλλη είσπραξη που γίνεται εντός των ορίων του Νόμου.