Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας "Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών"|Δευτέρα, Οκτωβρίου 23, 2017
Είστε εδώ: Home » Διοικητικό Συμβούλιο
  • Ακολουθήστε μας

Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού, που έγινε το έτος 2003, το  Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ως 11μελές και τα μέλη του προέρχονται από  μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του είναι 2ετής και η λειτουργία του σύμφωνη με τον εκάστοτε ισχύοντα Νόμο για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, τα  εξυπηρετούντα σκοπούς κοινωφελείς, μορφωτικούς, φιλανθρωπικούς.

Το Δ. Σ. διευθύνει και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και τις υποθέσεις του Συλλόγου, καθορίζει και ψηφίζει τις δαπάνες, εφαρμόζει το καταστατικό και  συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, ενώπιον των οποίων και λογοδοτεί.

Η προσφορά υπηρεσιών των μελών του Δ.Σ. θεωρείται ως εθελοντική και το  αξίωμα ως τιμητικό για τούτο και δεν καταβάλλεται αμοιβή.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας
για τη διετία 2015 – 2017 είναι η εξής:

Χάρης Σαπουντζάκης Πρόεδρος
Λουκάς Χριστοδούλου Α” Αντιπρόεδρος
Νίκος Χατόγλου Β” Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Γουναρίδης Γενικός Γραμματέας
Όλγα Μπενέτου – Μωραλόγλου Ειδικός Γραμματέας
Ξένια Παλλιόγλου Ταμίας
Βασιλεία Ζαχαράκη Αναπλ. Ταμίας
Κοσμάς Χατόγλου Έφορος
Στάθης Ουλκέρογλου Μέλος
Όμηρος Ακιανίδης Μέλος
Δημήτρης Μωραλόγλου Μέλος